Program setkání spoků waldorfských škol

10:00 Společné zahájení setkání a představení se (zástupci spolků) 10:30 Aktuální vize a strategie Asociace WŠ – představí Tomáš Petr 11:00 -11:20 přestávka 11:20 – 12:30 Téma k diskusi a sdílení – Využívané informační kanály mezi školou a rodiči 12:30 – 13:30 přestávka na oběd 13:30 – 14:30 akvarel v…

Rozdělování peněz ve školním roce 2020-2021

Ve školním roce 2020-2021 dochází ke změně systému rozdělování peněz z fondu společnosti. Nově bude určena částka, která se v daném školním roce vyčerpá. Předpokládaný termín zveřejnění je říjen 2020. V souladu s předmětem činnosti společnosti dle stanov mohou učitelé, zaměstnanci školy, rodiče, členové společnosti, žáci a studenti podat žádost…

Pozvánka na otevřené setkání rady společnosti 3.9.

Vážení a milí členové, vítám vás opět v novém školním roce a srdečně vás všechny zvu k společnému setkání a práci na otevřeném setkání rady společnosti, které se uskuteční opět první čtvrtek v měsíci a to 3.9. od 17.hod v budově Hornická. Dovoluji si nás tentokrát provézt tímto setkáním. V…

Jednání rady ze dne 20.8.2020

Zápis z jednání rady z 20.8.2020 Místo konání: zahrada u děvčat Křížových v Dobříši Přítomni: Smejkalovi, Skaličtí, Křížovi, Janákovi, Patrik Dvořák, Lenka Vybíralová Zahájení: vřelé, rádi jsme se sešli Program: Rekapitulace  šk.roku 19/20 a z toho vyplývající odpovědi na: 1. Je hospodaření a správa financí hlavní náplní činnosti rady a…