Program setkání spoků waldorfských škol

10:00 Společné zahájení setkání a představení se (zástupci spolků)
10:30 Aktuální vize a strategie Asociace WŠ – představí Tomáš Petr
11:00 -11:20 přestávka
11:20 – 12:30 Téma k diskusi a sdílení – Využívané informační kanály mezi školou a rodiči
12:30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 14:30 akvarel v praktické ukázce
14:30 – 14:45 přestávka¨
14:45 – 15:30 Téma k diskusi a sdílení – Znalosti a povědomí rodičů o waldorfské pedagogice a jak s tím jednotlivé školy „pracují“ – Michal Smejkal
od 15:30 volný prostor pro diskusi

Rozdělování peněz ve školním roce 2020-2021

Ve školním roce 2020-2021 dochází ke změně systému rozdělování peněz z fondu společnosti.

Nově bude určena částka, která se v daném školním roce vyčerpá. Předpokládaný termín zveřejnění je říjen 2020.

V souladu s předmětem činnosti společnosti dle stanov mohou učitelé, zaměstnanci školy, rodiče, členové společnosti, žáci a studenti podat žádost o čerpání příspěvku.

Žádost bude obsahovat tyto údaje: Předmět žádosti, zodpovědná osoba, čas čerpání, částka. Žádosti odesílejte na adresu lukaluka@atlas.cz .

Uzávěrka příjmů žádostí je do 3.11.2020. Je možné, že po novém roce proběhne ještě jedno kolo příjmu žádostí.

Pozvánka na otevřené setkání rady společnosti 3.9.

Vážení a milí členové,
vítám vás opět v novém školním roce a srdečně vás všechny zvu k společnému setkání a práci na otevřeném setkání rady společnosti, které se uskuteční opět první čtvrtek v měsíci a to 3.9. od 17.hod v budově Hornická.
Dovoluji si nás tentokrát provézt tímto setkáním. V dalších opět navážeme na systém předávání štafety.
Co se bodů týče:
1. Hospodářská část – dopokračování z letního setkání i pro ty, co nebyli z rady osobně – systém rozdělování, přehled příjmů a výdajů ve šk.r.19/20 a naše stanovisko
2. Návštěva pana školníka a jeho odměna za práci v Projektu odhlučnění hudebny
3. Eva a její úkoly
4. Zprávy z kruhů
5. Příprava na slavnostní konferenci
6. Různé

Děkuji a těším se na setkání, Markéta

Jednání rady ze dne 20.8.2020

Zápis z jednání rady z 20.8.2020

Místo konání: zahrada u děvčat Křížových v Dobříši

Přítomni: Smejkalovi, Skaličtí, Křížovi, Janákovi, Patrik Dvořák, Lenka Vybíralová

Zahájení: vřelé, rádi jsme se sešli

Program: Rekapitulace  šk.roku 19/20 a z toho vyplývající odpovědi na:

1. Je hospodaření a správa financí hlavní náplní činnosti rady a chceme to tak?

Závěr po rozpravě: Činnost hospodářská nám zabírá více času než bychom si přáli, a o to méně máme prostoru na další aktivity. Úplně se výběru peněz a hospodaření s nimi zříkat nechceme pokud je společnost vybírá, historicky máme našetřeno, v budoucnu se budou potřebovat.

2. Z dodaných podkladů od účetní společnosti vyplývá, že je zbytečně nákladné. Jak ho tedy udělat levnější?

Návrhy:

1. Zjistit jak funguje hospodaření v jiných spolcích.

2. Vzal by si SWŠ Příbram někdo pod sebe?

3. Vypovědět smlouvu stávající paní účetní, tak aby dojela účetní rok.

4. Mzdy řešit přes faktury, abychom nepotřebovali mzdovou účetní.

5. Michal a Markéta nastupují v záloze pokud nevyjde levnější varianta účetní.

Úkoly: Eva – bod 1 až 3

             Markéta – domluví schůzku s Andreou, popřípadě s Janou Č.

3. Jak efektivněji „utrácet“ vybrané dary rodičů a přitom podněcovat k aktivitě každého jednotlivce k zájmu o to, co se ve škole děje, co můžu já uvést v život, co bych mohl předat ostatním?

Závěr po rozpravě: SWŠ leží na srdci být dobrým hospodářem a ráda by přispívala na aktivity, které vzejdou ať už ze strany rodičů, učitelů, zaměstnanců školy, kruhů SWŠ, studentů v souladu s činnostmi, které má uvedené SWŠ ve svých stanovách.

Na nejbližší společné konferenci bude představen tento princip. Rada stanoví výši částky, ze které bude možno čerpat ve stávajícím školním roce. Následně očekává písemné žádosti, kde bude uvedeno:

1. Záměr – Účel – Proč

2. Odpovědná osoba

3. Časový hormonogram

4. Finanční nástřel

Na nejbližší otevřeném zasedání rady tj. 3.9.20 od 17.hod se ještě dopilují případné věci ( např: zda stanovit termín k dodávání žádostí, individuální přístup k žádostem nutná spoluúčast, není nutná) a to, co nás k tomu ještě případně napadne.