Rodiče kteří si zvolili pro své děti vzdělávání na Waldorfské škole Příbram, se spolupodílí minimálním příspěvkem 1 000 Kč ročně do společné pokladny spravované Společností. Peníze jsou určeny na to, aby škola mohla dát našim dětem „něco navíc“ a taktéž, aby se v naší škole mohlo uskutečňovat něco jinak – nově. Něco, co nám zřejmě na běžných školách chybí, a proto jsme zvolili pro své děti právě tuto školu.

Roční příspěvek 1 000 Kč vybírají současně s příspěvkem do třídního fondu hospodáři jednotlivých tříd a následně je převádějí na účet Společnosti.

Podrobnosti vám vysvětlí hospodář vaší třídy nebo třídní učitel.