Příspěvky a sociální fond

Příspěvek do Společnosti

Rodiče kteří si zvolili pro své děti vzdělávání na Waldorfské škole Příbram, se spolupodílí minimálním příspěvkem 1 000 Kč ročně do společné pokladny spravované Společností. Peníze jsou určeny na to, aby škola mohla dát našim dětem „něco navíc“ a taktéž, aby se v naší škole mohlo uskutečňovat něco jinak – nově. Něco, co nám zřejmě na běžných školách chybí, a proto jsme zvolili pro své děti právě tuto školu.

Roční příspěvek 1 000 Kč vybírají současně s příspěvkem do třídního fondu hospodáři jednotlivých tříd a následně je převádějí na účet Společnosti.

Podrobnosti vám vysvětlí hospodář vaší třídy nebo třídní učitel.

Sociální fond

Společnost spravuje sociální fond. Z tohoto fondu jsou podporovány sociálně slabší děti či učitelé (v minulosti například pomohl financovat hory, školu v přírodě, domov mládeže, apod.), případně může pomáhat v nenadálých těžkých životních situacích. Prosím, zvažte Vaše finanční možnosti a staňte se přispěvatelem tohoto fondu. Budeme rádi za každý příspěvek. Potvrzení pro daňové účely vám rádi vystavíme.
Číslo sociálního účtu: 2700450028/2010 (Fio banka), do zprávy pro příjemce uveďte jméno dárce.“