Léčebně pedagogický

Vážení rodiče, učitelé, studenti, děti i příznivci antroposofie a waldorfské pedagogiky, dovolte mi abych vás seznámila s naším léčebně – pedagogickým kruhem.

Myšlenkou léčebně pedagogického kruhu je, aby naše škola byla nejen místem, kde se naše děti “vzdělávají”, ale aby pro nás všechny byla i léčivá. Aby byla léčivá pro naše děti, naše učitele i rodiče.

“Léčivé jest pouze, když v zrcadle lidské duše se zračí celé společenství a ve společenství žije síla jednotlivé duše” R.Steiner

Záměrem kruhu je nabídnout našim dětem, učitelům i rodičům možnosti, jak upevnit svoje dobré zdraví nebo si ke ( ztracenému) zdraví “dojít”. Dr.med. Michaela Glöckler říká: “výchova dětí znamená sebevýchova dospělých ( rodičů a učitelů)”, a “ pokud budeme mít dobré učitele ( mysleme tím učitele, ale i rodiče), nebudou naše děti potřebovat lékaře”. Z toho vychází i myšlenka našeho kruhu:” Pokud chceme mít zdravé a šťastné děti, musíme začít u sebe” 🙂

J. W. Goethe:
Co že je štěstí nejvyšší?
Vždy zdravým být?
Na žádný pád!
Nejvyšším štěstím pozemským je..
zdravým se stát.

Dalo by se tedy říci, že je záměrem kruhu pracovat v oblasti “prevence a osvěty” na svodném a vědomém přístupu​ k životu a ke zdraví.

Naším cílem je vzbudit zájem o svoje zdraví nejen v úrovni fyzického těla, ale i duševně duchovního těla. Vytváříme tedy při SWŠ nabídku možností, aby na svém zdraví mohl aktivně pracovat každý, kdo bude mít skutečný zájem a vůli.

Hlavní myšlenkou této vědomé práce je ​ SALUTOGENEZE​ .

Pro jednoduchost vysvětlení se jedná o ​ cestu ke zdraví a ne boj s nemocí​. Záleží totiž jen a jen na nás, čemu věnujeme pozornost. Je na nás, zda pozornost směřujeme ke zdraví, lásce, radosti, odpuštění, vděčnosti,… nebo se snažíme bojovat s nemocí, strachem, zlostí, pocitem ublíženosti,…..

Člověk​ je zdravý, když je jeho tělo, duše i duch ​ v harmonii​.

Když se objeví bolest, nemoc, odchylka ve formě nebo funkci, je to jen ​ špička ledovce = příznak na těle, zpráva na display, ale zbytek ledovce je pod povrchem těla, v hloubi duše i ducha.

Nemoc je z pohledu celostní medicíny možno chápat jako dar, neboť nám ukazuje, kde je v našem těle disharmonie. Nemoc nám ukazuje, že někde v životě děláme chybu.

Západní medicína většinou léčí tak, že tlumí příznaky nemoci, ale celostní medicína se snaží najít a řešit příčinu.

Nakonec je ale vždy jen na nás samotných, jakou cestou se v životě vydáme a zda jsme zdraví či nemocní. Důležité na cestě ke zdraví je ​převzetí vlastní plné odpovědnosti​ za to, že vše co se nám v životě děje, je jen a jen na nás samotných. Nikdo jiný nemůže za naši nemoc nebo zdraví, stejně tak nás nikdo jiný nemůže ( za nás) vyléčit. Ačkoliv nám lékař či terapeut​ pomůže najít cestu a otevřít dveře, tak dále cestu již musíme jít sami. Nikdo nás nemůže otevřenými dveřmi pronést ani jít cestu za nás.

Když změníme pohled na sebe a naše zdraví a převezmeme za sebe plnou odpovědnost, pak je dobré začít se svým životem pracovat ještě dříve než vznikne problém, nemoc,…, tedy je lépe pracovat v oblasti prevence a hledat odkud pochází zdraví, než řešit již propuklou nemoc.

Většina z vás asi tyto informace již zná, ale je důležité to nejen znát, ale také to skutečně žít (dělat) 🙂 A žít podle toho co víme, znamená to žít každý den, každou minutu,…..

Cíl antroposofické medicíny​ je harmonizace jednotlivých bytostných článků člověka Ideální je, když lékař spolupracuje i s dalšími terapeuty. Příkladem nelékařských terapeutických možností je léčebná eurytmie, muzikoterapie, arteterapie, práce s biografií, rytmické masáže, chirofonetika a další.

To je důvod, proč chceme nabídnout možnost sebevzdělávání a možnost využití různých terapeutických možností. Momentálně můžeme nabídnout spolupráci s terapeuty:

  • rytmické masáže
  • eurytmie
  • léčebná eurytmie ve spolupráci s ortodontickou ordinací a celostní pohled na člověka skrze zuby
  • muzikoterapie
  • arteterapie / artefiletika ( v blízké budoucnosti)
  • čchi-kung
  • cvičení očí pro dobrý zrak

Stejně tak bychom vám rádi nabídli i různé semináře, přednášky, workshopy,…. Záměrem kruhu je spolupracovat s dalšími antroposofickými lékaři, antroposofickými farmaceuty a terapeuty. V plánu je zařadit i goetheanistická pozorování. Snem je pro naší školu získat i dětského antroposofického školního lékaře. Úkolem budoucnosti je i spolupráce s nově vznikajícím “Spolkem antroposofických pacientů” Stejně tak bychom byli rádi, kdyby rodiče, které zajímá problematika očkování dětí a svoboda v rozhodování o očkování se připojili se svoji aktivitou k našemu kruhu.

My​ (jen a jenom my sami) ​ máme v každém okamžiku možnost se rozhodnout,​ jakou cestou půjdeme, zda budeme zdraví, šťastní, žít v lásce, radosti či naopak. Podle zákonů rezonance nám přichází to, co sami vyzařujeme……

S tím souvisí převzetí vlastní odpovědnosti za vše, co se nám v životě děje​ a tedy i rozhodnutí, zda budeme zdraví či nikoliv, stejně tak jací lidé budou kolem nás a jaké události se budou dít. Toto je třeba ​nechat růst a zrát i v našich dětech, ale my jim svým osobním a pravdivým přístupem máme jít příkladem a vzorem​.

Mimochodem o tom, jak si děti vybírají své rodiče nám popisuje i antroposofie. A pro ty, kteří ještě nepronikli do tajů antroposofie, je možné dát jednoduchý náhled. Každý si vybíráme úkol, místo, čas i lidi, kde se zrodíme. Naše děti k nám mimo jiné přicházejí, aby i nám pomohly “skrze zrcadlení” řešit i naše “úkoly”. Pokud toto přijmeme, naučíme se více dívat a lépe našim dětem naslouchat​, může být náš život radostnější a naplněnější. Naučme se našim dětem být dobrými průvodci a pevným majákem- světlem, ke kterému se mohou z dalekých cest vracet.

Naše těla jsou​ dokonalé instrumenty​ a schránka pro naši duši a ducha:

Instrument je dokonale ​ vyladěný,
skladba je​ harmonická
X stačí​ jedna špatně naladěná struna,
skladba je ​ disharmonická

Důležité je ale i jak je “vyladěný” hráč a zda je skladba harmonicky napsaná 🙂

Pojďme tedy ladit společně svoje instrumenty​ a žijme radostně, zdravě, v lásce s vděčností za naše životy a přidejte se i Vy na krásné cestě životem k nám Budeme velice rádi, když se k nám přidáte jakkoliv a budme i rádi, pokud můžete nabídnout zajímavou “aktivitu” či pomoc.

„Není důležité člověku, aby žil dlouho, ale aby byl spokojen se svým způsobem života a  šťasten svým konáním. Je-li v tomto štěstí člověka i kousek štěstí jiných, pak je život  krásný.“ — Rudolf Jedlička český lékař 1869 – 1926 

Současné trio léčebně – pedagogického kruhu je

MUDr. Jana Kopřivovákoprivovaj@seznam.cz
Mgr. Veronika Poláčková Nejedlováveronika.polackova@gmail.com
Kateřina Bryndová Slavíčková, DiSkatka.slavickova@seznam.cz

S láskou a úctou za terapeutický kruh
18.10.2019
MUDr. Jana Kopřivová