Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán spolku. Schází se nejméně jednou za rok. Více informací naleznete ve stanovách.

Poslední valná hromada proběhla 12.5.2022.

Termín konání příští valné hromady bude včas zveřejněn.

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete někoho zplnomocnit k hlasování. Vzor plné moci je zde.