Valná hromada je nejvyšší orgán spolku. Schází se nejméně jednou za rok. Více informací naleznete ve stanovách.

Poslední valná hromada proběhla 5.3.2020.

Příští valná hromada se koná 25.3.2021 od 17 hod. v ateliéru školy.

Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete někoho zplnomocnit k hlasování. Vzor plné moci je zde.