Komunikace

Motto

                                 CHCEME PŘEDEJÍT ZAHOŘKLOSTI,

vzniklo zcela spontánně hned na prvním setkání kruhu komunikace neboli Káčka. Zahořklosti pramenící z nedostatků informací či ne zcela správně prezentovaných informací. Na prvním setkání nevzniklo pouze motto, ale i návrh struktury Káčka a byl dán silný impuls k tomu, aby se ve spolupráci se školou změnily webové stránky.

Káčko funguje ve třech základních krocích:

NÁDECH – aneb cesty po kterých putují informace do středu z okolí

STŘED – třídění sesbíraného

VÝDECH – aneb cesty, kterými putují informace od středu do okolí

Cesty nádechu neboli odkud vede cesta a také ti, jenž zprávy přináší

1. od Rodičů,zaměstnanců, veřejnosti – na bázi jednotlivce

2. z Třídních schůzek – ideální vize zpravodaj v každé třídě

3. z Rady – členové i nečlenové společnosti

4. ze Slavnostní konferenceúčastníci

5. z Kruhů – tvůrci daného kruhu

Cesty výdechu neboli ke komu a kudy vede cesta a také ti, jenž zprávy předávají

1. na Slavnostní konferencipředávají členové rady všem přítomným

2. na Třídních schůzkáchvize jednotlivých zpravodajů předávající zprávy rodičům

3. na Web a Facebook – správci webu Anna Svobodová a Michal Smejkal

                                         správce facebooku Patrik Dvořák, předávají zprávy všem

4. na Nástěncezatím nezrealizováno, všem fakticky přítomným ve škole

Kdo a kde je střed a jak vlastně pracuje?

Vize Káčka je taková, že funguje zcela ze samostatného a odpovědného přístupů členů, zpravodajů a vědomí toho, že my ostatní víme, kde informace hledat i jak a kým se předávají.

Samozřejmě ale ani Káčka by tu nebylo bez práce a úsilí konkrétních členů:

Zuzana Duchoslavová – za školu

Patrik Dvořák, Michal Smejkal, Anna Svobodová, Eva Křížová, Markéta Janáková, Lenka Vybíralová, Denisa Skalická – rodiče základního a středního stupně.

Tito, ale i někteří další, kteří se zapojili jen nějakou výsečí ve společné práci, se ke konci loňského školního roku a během letních prázdnin sešli mnohokrát a ladili struktura Káčka tak, aby mohlo fungovat zcela samostatně a stanovovali si priority a úkoly. 

Hlavní úkoly, které se vytyčily

1. Změna webu a co vlastně na webu?

2. Zpravodaj v každé třídě

3. Nástěnka

 Co se týká webových stránek jsou zde na proklik ze školního webu a teď se pracuje na jejich postupném zaplňování. Dalším důležitým krokem je naučit rodiče tyto stránky navštěvovat a nacházet v nich potřebné informace. Zredukovat tak i množství mailových zpráv.

Idea každá třída má svého zpravodaje, který je poslem zpráv do i z, je zatím závislá od aktivity nás rodičů.

Nástěnku vidíme jako šanci informovat ty, jenž čekají na své ratolesti a vůbec jsou fakticky přítomni v prostorách školy. Myšlenka, co vše na ni a kam ji umístit je zatím v plenkách.

Setkání kruhu komunikace jsou zcela nepravidelná a jen čas ukáže co nám kde vázne, chybí, a to, jak je nastaveno jeho fungování, zda pomáhá či nikoli. A to budou impulsy k tomu se setkat a ladit dál…