Hospodaření společnosti

Rodiče kteří si zvolili pro své děti vzdělávání na Waldorfské škole Příbram, se spolupodílí minimálním příspěvkem 1 000 Kč ročně do společné pokladny spravované Společností. Peníze jsou určeny na to, aby škola mohla dát našim dětem „něco navíc“ a taktéž, aby se v naší škole mohlo uskutečňovat něco jinak – nově. Něco, co nám zřejmě na běžných školách chybí, a proto jsme zvolili pro své děti právě tuto školu.

Roční příspěvek 1 000 Kč vybírají současně s příspěvkem do třídního fondu hospodáři jednotlivých tříd a následně je převádějí na účet Společnosti. Na tento příspěvek odvedený do společnosti je možno vystavit hospodářem společnosti potvrzení o poskytnutém daru k daňovým účelům. Z důvodu legálnosti zacházení s penězi v rámci třídního fondu je třeba, aby rodiče podepsali smlouvu s třídním hospodářem. Vzor smlouvy je zde.  

Společnost WŠ má zřízený i Sociální fond Waldorfské školy. Z tohoto fondu jsou podporovány sociálně slabší děti či učitelé (v minulosti například pomohl financovat hory, školu v přírodě, domov mládeže, apod.), případně může pomáhat v nenadálých těžkých životních situacích. Prosím, zvažte Vaše finanční možnosti a staňte se přispěvatelem tohoto fondu. Budeme rádi za každý příspěvek. Potvrzení pro daňové účely vám rádi vystavíme.
Číslo sociálního účtu: 2700450028/2010 (Fio banka)
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dárce

Podrobnosti vám vysvětlí hospodář vaší třídy nebo třídní učitel.

Finanční plán 2019-2020

Finanční plán na školní rok 2019-2020 je zde.

Výsledky hospodaření společnosti

Výsledky hospodaření za školní rok 2019-2020 jsou zde.

Poslední uzavřené účetní období je za rok 2019. Výsledky hospodaření: rozvaha, výsledovka. Pokladní kniha za rok 2019.

Podrobný rozpis výdajů z fondu za období 2013-2018 je zde.

Transparentní účet společnosti

Číslo účtu: 2900450030/2010 (FIO banka)

Pohyby na transparentním účtu je možné vidět zde.

Vzor smlouvy s třídním hospodářem

Vzor smlouvy je možné stáhnout zde.