Přihláška do společnosti

Přihláška pro nové členy je ke stažení zde.

Členem spolku může být každá fyzická osoba. Členství ve spolku vzniká doručením přihlášky na email lukaluka@atlas.cz, zaplacením členského příspěvku (který v současné době činí 200 Kč) na valné hromadě a přijetím člena rozhodnutím rady.

Více informací je ve stanovách.