Motto Waldorfské školy Příbram:

Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás.“

Co to znamená, když je škola waldorfská? Co je to anthroposofie? Kdo byl Rudolf Steiner? Jaké je společenství utvářené na anthroposofickém základě?

Pokud chceme rozvíjet společenství okolo waldorfské školy, měli bychom si předně zvědomit, co je tím, co pojí lidi dohromady, co je vede k tomu, aby se sdružovali do společenství. K tomu předkládáme návodné citáty:

„Veškerá snaha o zlepšování v sociální oblasti je odsouzena k selhání, když její střed netvoří duchovní usilování, které si vytkne za cíl tvorbu společného vědomí.“
Herbert Witzenmann

„Jednotlivci lze pomoci, opatří-li se mu pouhý chléb; celku lze chléb opatřit pouze tím, že se mu dopomůže k světovému názoru.“
Rudolf Steiner

Každý, kdo má zájem, zabývat se těmito otázkami, je mezi námi srdečně vítán. Kruh se schází jednou za měsíc obvykle v salonku školy, kde probíhá diskuse na předem určené téma.

Garant kruhu: Michal Smejkal, smejkal76@gmail.com

Další setkání: 17.3.2020 v 15:00 ve škole v salonku. Tématem tohoto setkání bude „Vývoj člověka – pokračování“.

Minulá setkání:
 • únor 2020 Vývoj člověka – Kristus
 • leden 2020 Vývoj člověka – Kulturní epochy Indie-Řecko
 • prosinec 2019 Vývoj člověka – Atlantida
 • listopad 2019 Vývoj člověka – od Saturnu po Lemurii
 • říjen 2019 Rekapitulace
 • červen 2019 Duše vědomá
 • květen 2019 Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy 2
 • duben 2019 Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy 1
 • březen 2019 Podstata člověka dle Theosofie
 • únor 2019 Historický vývoj duchovní vědy
 • leden 2019 Vymezení působnosti kruhu