KRUHY

……..aneb manifestace činností členů společnosti, která je nezbytnou součástí společenství nesoucí název Waldorfská škola Příbram.

V náplni činnosti těchto kruhů by se měla odrážet vize společnosti a z činností kruhů by měla přicházet opora, pomoc a síla škole jak v životě hospodářském, kulturně-společenském i duchovním.

Některé kruhy musely být uvedeny do života členy rady z důvodů primární existence společnosti a další už by měly vycházet a vycházejí z osobního nasměřování členů kruhu a sympatii s tou či onou částí života školy.

Avšak je důležité mít stále na zřeteli, že jednotlivé kruhy tu nestojí osamoceně, ale navzájem se prolínají, jeden z druhého vychází a spolupracují.