O NÁS

“Léčivé jest pouze, když v zrcadle lidské duše se zračí celé společenství a ve společenství žije síla jednotlivé duše”

Společnost WŠ byla založena v roce 1994. Náplň její činnosti a stejně tak úkoly, které si vytyčila, se proměňují jako se proměňuje a vyvíjí naše škola. Jiné síly se uplatňují při budování  školy, jiné po 28letém fungování školy. Vždy ale bylo, a stále je zapotřebí odvahy, vůle, přesvědčení, vědomého přístupu a nadšení aktivních rodičů, kteří svůj zájem o to, v čem a jak jejich dítě vyrůstá a je vychováváno, rozšířili za hranice „své“ vlastní třídy. Chtějí se spolupodílet na procesu spoluutváření školy, což je základním kamenem Společnosti WŠ.
Tato, povětšinou jen hrstka, skládající se z rodičů, učitelů a přátel „Waldorfu“ utvořila společenství. Společenství, které se snaží být nápomocno jak v hospodářském, kulturně-společenském, ale i duchovním životě školy, kterou tvoří nejen děti a její zaměstnanci, ale i my rodiče.

Vize

Společnost Waldorfské školy Příbram (dále jen Společnost) je společenstvím lidí okolo Waldorfské školy Příbram, jejichž cílem je, aby v součinnosti s Waldorfskou školou Příbram společně tvořili kulturně-vzdělávací prostředí pro děti, učitele, rodiče a další zájemce, fungující na principech anthroposofie, waldorfské pedagogiky a trojčlenné sociální společnosti.

Cílem tedy je, aby příbramská waldorfská škola byla místo, kde se mohou vzdělávat a sociálně a kulturně angažovat děti, učitelé i rodiče.

Funkce Společnosti

  1. Podpora Školy
  2. Prostředí pro kulturně-vzdělávací aktivity rodičů

Princip fungování Společnosti

Činnost Společnosti se realizuje ve třech úrovních:

1. Otevřená setkání rady Společnosti

Rada Společnosti se setkává každý první čtvrtek v měsíci od 17 hod. Tato setkání jsou otevřená, takže může přijít každý.

Na setkání rady se řeší zejm. základní fungování společnosti, tedy hospodaření, komunikace mezi rodiči a školou a je zde prezentována činnost jednotlivých kruhů.

2. Pravidelná měsíční setkávání členů

Setkání členů probíhá jedenkrát měsíčně v rámci společného kolegia učitelů MŠ, ZŠ a SŠ.

3. Činnost v jednotlivých kruzích

Kruhy jsou oblasti zájmové činnosti, ve kterých se členové společnosti mohou dobrovolně angažovat.

Členové Společnosti mohou pro své kulturně-vzdělávací potřeby vytvářet kruhy, ve kterých budou činní spolu s ostatními členy, kteří se do Kruhu přihlásí.

Informace o aktuálně fungujících kruzích jsou zde.

Koncepce fungování společnosti ze 4.12.2018 je zde.