Zápis z jednání rady z 20.8.2020

Místo konání: zahrada u děvčat Křížových v Dobříši

Přítomni: Smejkalovi, Skaličtí, Křížovi, Janákovi, Patrik Dvořák, Lenka Vybíralová

Zahájení: vřelé, rádi jsme se sešli

Program: Rekapitulace  šk.roku 19/20 a z toho vyplývající odpovědi na:

1. Je hospodaření a správa financí hlavní náplní činnosti rady a chceme to tak?

Závěr po rozpravě: Činnost hospodářská nám zabírá více času než bychom si přáli, a o to méně máme prostoru na další aktivity. Úplně se výběru peněz a hospodaření s nimi zříkat nechceme pokud je společnost vybírá, historicky máme našetřeno, v budoucnu se budou potřebovat.

2. Z dodaných podkladů od účetní společnosti vyplývá, že je zbytečně nákladné. Jak ho tedy udělat levnější?

Návrhy:

1. Zjistit jak funguje hospodaření v jiných spolcích.

2. Vzal by si SWŠ Příbram někdo pod sebe?

3. Vypovědět smlouvu stávající paní účetní, tak aby dojela účetní rok.

4. Mzdy řešit přes faktury, abychom nepotřebovali mzdovou účetní.

5. Michal a Markéta nastupují v záloze pokud nevyjde levnější varianta účetní.

Úkoly: Eva – bod 1 až 3

             Markéta – domluví schůzku s Andreou, popřípadě s Janou Č.

3. Jak efektivněji „utrácet“ vybrané dary rodičů a přitom podněcovat k aktivitě každého jednotlivce k zájmu o to, co se ve škole děje, co můžu já uvést v život, co bych mohl předat ostatním?

Závěr po rozpravě: SWŠ leží na srdci být dobrým hospodářem a ráda by přispívala na aktivity, které vzejdou ať už ze strany rodičů, učitelů, zaměstnanců školy, kruhů SWŠ, studentů v souladu s činnostmi, které má uvedené SWŠ ve svých stanovách.

Na nejbližší společné konferenci bude představen tento princip. Rada stanoví výši částky, ze které bude možno čerpat ve stávajícím školním roce. Následně očekává písemné žádosti, kde bude uvedeno:

1. Záměr – Účel – Proč

2. Odpovědná osoba

3. Časový hormonogram

4. Finanční nástřel

Na nejbližší otevřeném zasedání rady tj. 3.9.20 od 17.hod se ještě dopilují případné věci ( např: zda stanovit termín k dodávání žádostí, individuální přístup k žádostem nutná spoluúčast, není nutná) a to, co nás k tomu ještě případně napadne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *