Zahradní dětská slavnost

Rádi bychom Vás pozvali na Zahradní dětskou slavnost, která proběhne ve středu 7.6.2023 od 14 hod na zahradě a na nádvoří školy. Slavnostní zahájení zajistí žesťový soubor pana Šimůnka. Těšit se můžete na sportovní aktivity, dílničky, občerstvení a charitativní bazar. Výdělek z jarmarku bude, jako již tradičně, věnován do sociálního fondu Společnosti Waldorfské školy.

Program setkání spoků waldorfských škol

10:00 Společné zahájení setkání a představení se (zástupci spolků)
10:30 Aktuální vize a strategie Asociace WŠ – představí Tomáš Petr
11:00 -11:20 přestávka
11:20 – 12:30 Téma k diskusi a sdílení – Využívané informační kanály mezi školou a rodiči
12:30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 14:30 akvarel v praktické ukázce
14:30 – 14:45 přestávka¨
14:45 – 15:30 Téma k diskusi a sdílení – Znalosti a povědomí rodičů o waldorfské pedagogice a jak s tím jednotlivé školy „pracují“ – Michal Smejkal
od 15:30 volný prostor pro diskusi

Výtěžek ze zahradní dětské slavnosti

Milí rodiče, učitelé a studenti,
rádi bychom Vás informovali, že výtěžek ze  Zahradní dětské slavnosti (bazar, občerstvení, dílničky aj) byl 11 000,- Kč. Po domluvě s vedením školy a Společností Waldorfské školy bude celá částka předána do sociálního fondu Společnosti, kde bude následně přerozdělena potřebným z naší školy.Děkujeme za účast.

Za organizátory z třetí třídy Anna Svobodová