Výtěžek ze zahradní dětské slavnosti

Milí rodiče, učitelé a studenti,rádi bychom Vás informovali, že výtěžek ze  Zahradní dětské slavnosti (bazar, občerstvení, dílničky aj) byl 11 000,- Kč. Po domluvě s vedením školy a Společností Waldorfské školy bude celá částka předána do sociálního fondu Společnosti, kde bude následně přerozdělena potřebným z naší školy.Děkujeme za účast. Za organizátory z třetí…

Termín pro platbu příspěvku do SWŠ je 21.12.2020

Vážení rodiče, pokud chcete vystavit potvrzení o daru za zaplacené příspěvky do SWŠ, je potřeba zaplatit příspěvek nejpozději do 21.12.2020. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.https://docs.google.com/document/d/16TiaAE1UJepnV86Co8pUvC_nzahXAwOpN5kfF1p4MDI/edit?usp=sharing

Postoj Společnosti k problematice COVID-19

Společnost Waldorfské školy se připojuje a podporuje výzvu Asociace Waldorfských škol k současným opatřením v souvislosti s COVID-19. K nahlednutí přikládáme odkaz na otevřený dopis předsedovy vlády, ministru zdravotnicví a školství http://www.swspribram.cz/wp-content/uploads/2020/10/Dopis-MZ.pdf, který zaslala Asociace a dopis ministru školství, který zaslali učitelé naší školy https://drive.google.com/file/d/1tDrdyxXPKXNRU5D7eo3G7hL5uJBHbt1q/view?usp=sharing. Děkujeme jim za jejich iniciativu…

VALNÁ HROMADA 5.3.2020

Valná hromada členů Společnosti proběhne 5.3.2020 od 17 hodin v ateliéru školy v Hornické ulici . Srdečně jsou vítáni všichni, kdo se zajímají o činnost Společnosti a zvažují členství ve Společnosti. Program jednání Průpověď Kontrola usnášení schopnosti Valné hromady  Seznámení s programem Valné hromady Volba výboru valné hromady (předsedající, zapisovatel, ověřovatel…