Otevřené Jednání Rady Ze Dne 13.2.2020

Zápis z jednání rady z 13.2.2020

Místo konání: Salonek v Hornické

Přítomni: Michal Smejkal, Markéta Janáková, Jana Kopřivová, Lenka Vybíralová, Jarmil Brynda, Robert Žák

Zahájení: Léčivé je pouze, Kalendář duše

Program:

1.) příprava programu valné hromady

2.) příprava na setkání rodičovských spolků při WŠ – bude se konat v březnu v naší škole- paralelně s interním setkáním WŠ

3.) navýšení odměny pro p. uč. Jense

4.) projekty “ zdravá škola“- „zdravý vzduch a zdravé světlo“

5.) zprávy z kruhů ( a zdravý duch 🙂 )

6.) zprávy ze školy

7.) studentský parlament

8.) aktualizace seznamu rodičů, učitelů a studentů, kterým se zasílají informace

AD 8.

– do seznamu členů společnosti dopsat, že…. svým podpise dávám souhlas s tím, že SWŠ může nakládat s mými údaji pro potřeby společnosti.

– vyškrtnout ze seznamu ty členy, kteří už léta neplatí spol.příspěvky,  neúčastní se otevřeného setkání rady, valné hromady ani jinak neprojevují zájem o členství ve společnosti. Tuto aktualizaci udělat ještě před valnou hromadou, abychom zjistili kolik je skutečných členů společnosti.

– k informacím se všichni ti, kteří mají zájem se cokoliv dozvědět, dostanou nejkratší cestou přes webové stránky společnosti.

ÚKOL: MARKÉTA: provede aktualizaci členů

                                     kruh komunikace zajistí rozeslání dopisu s oznámením o webových stránkách společnosti napříč školou přes Roberta

7. Studentský parlament na středním stupni jako výchova k občanské angažovanosti, zájmu o své okolí.

Pomoc společnosti: máme kontakt na organizaci ŠKOLA PRO DEMOKRACII, která se tématem studentských parlamentů zabývá a pomáhá je zakládat a můžeme domluvit schůzku, uhradí případné finanční náklady.

ÚKOL: JANA – oznámí na slavnostní konferenci myšlenku  opětovného založení studentského parlamentu a nabízenou pomoc společnosti.

1. Navrhované body programu valné hromady:

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  – rok 2019

                                                          – finanční plán na školní rok 2019/20, pravidla

                                                          – informace o splatnosti a výši člen.příspěvků

HOSPODAŘENÍ pobočného spolku TÁBOR

ZPĚTNÝ POHLED na rok 2019 – do jaké míry se podařila naplnit nová vize společnosti představená na valné hromadě 4.4.2019

– do jaké míry se zhostili svých ideí členové rady

VÝHLED DÁL

PŘÍPADNÁ KOOPTACE ČLENŮ

RŮZNÉ

2. ÚKOL ANDREA: rozeslat všem spolkům, aby se do konce února vyjádřily o své účasti na setkání spolků v sobotu 28.3.

3. Jitce Romanutti budou hodiny korepetice propláceny školou. Zatím s ní neobnovujeme od 1.1.2020 DPP. Jednomyslně je schváleno navýšení hodinové odměny pro korepetitory a vyučující orchestrů ve třídách na 160kč.

ÚKOL MARKÉTA: připraví nové DPP

4. Celkové téma pro školu je ZDRAVÁ ŠKOLA – nyní se zabývá ošetřením hlučnosti, výměny vzduchu, výživou. Jana přišla s návrhem vyměnit běžně používané zářivky za plnospektrální zářivky, mají zdravější světlo. Posílala mejlem informace.

ÚKOL JANA: zjistí cenový rozpočet, předá Robertovi, ale je dána zelená k zahájení postupné výměny zářivek. Začne se školkou. Podle ceny se zjistí za co by se zářivky postupně nakoupili a jakým tempem by se měnily.

5. Kruh lečped: – probíhá další setkání s eurytmií na téma Rytmus v nás, je zcela naplněn

                         –  plnospektrální světla

                         – 18.4. proběhne první z cyklu Čtyř setkání v průběhu roku, program je v   procesu

Káčko: –  setkání je 19.2. od 8 hod v Hornické

Spoluvěd: – setkání 18.2. od 15 hod v Hornické

Další setkání je 5.3. na valné hromadě od 17.hod v ateliéru v Hornické.

2 952 komentářů u „Otevřené Jednání Rady Ze Dne 13.2.2020