Otevřené Jednání Rady Ze Dne 13.2.2020

Zápis z jednání rady z 13.2.2020

Místo konání: Salonek v Hornické

Přítomni: Michal Smejkal, Markéta Janáková, Jana Kopřivová, Lenka Vybíralová, Jarmil Brynda, Robert Žák

Zahájení: Léčivé je pouze, Kalendář duše

Program:

1.) příprava programu valné hromady

2.) příprava na setkání rodičovských spolků při WŠ – bude se konat v březnu v naší škole- paralelně s interním setkáním WŠ

3.) navýšení odměny pro p. uč. Jense

4.) projekty “ zdravá škola“- „zdravý vzduch a zdravé světlo“

5.) zprávy z kruhů ( a zdravý duch 🙂 )

6.) zprávy ze školy

7.) studentský parlament

8.) aktualizace seznamu rodičů, učitelů a studentů, kterým se zasílají informace

AD 8.

– do seznamu členů společnosti dopsat, že…. svým podpise dávám souhlas s tím, že SWŠ může nakládat s mými údaji pro potřeby společnosti.

– vyškrtnout ze seznamu ty členy, kteří už léta neplatí spol.příspěvky,  neúčastní se otevřeného setkání rady, valné hromady ani jinak neprojevují zájem o členství ve společnosti. Tuto aktualizaci udělat ještě před valnou hromadou, abychom zjistili kolik je skutečných členů společnosti.

– k informacím se všichni ti, kteří mají zájem se cokoliv dozvědět, dostanou nejkratší cestou přes webové stránky společnosti.

ÚKOL: MARKÉTA: provede aktualizaci členů

                                     kruh komunikace zajistí rozeslání dopisu s oznámením o webových stránkách společnosti napříč školou přes Roberta

7. Studentský parlament na středním stupni jako výchova k občanské angažovanosti, zájmu o své okolí.

Pomoc společnosti: máme kontakt na organizaci ŠKOLA PRO DEMOKRACII, která se tématem studentských parlamentů zabývá a pomáhá je zakládat a můžeme domluvit schůzku, uhradí případné finanční náklady.

ÚKOL: JANA – oznámí na slavnostní konferenci myšlenku  opětovného založení studentského parlamentu a nabízenou pomoc společnosti.

1. Navrhované body programu valné hromady:

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI  – rok 2019

                                                          – finanční plán na školní rok 2019/20, pravidla

                                                          – informace o splatnosti a výši člen.příspěvků

HOSPODAŘENÍ pobočného spolku TÁBOR

ZPĚTNÝ POHLED na rok 2019 – do jaké míry se podařila naplnit nová vize společnosti představená na valné hromadě 4.4.2019

– do jaké míry se zhostili svých ideí členové rady

VÝHLED DÁL

PŘÍPADNÁ KOOPTACE ČLENŮ

RŮZNÉ

2. ÚKOL ANDREA: rozeslat všem spolkům, aby se do konce února vyjádřily o své účasti na setkání spolků v sobotu 28.3.

3. Jitce Romanutti budou hodiny korepetice propláceny školou. Zatím s ní neobnovujeme od 1.1.2020 DPP. Jednomyslně je schváleno navýšení hodinové odměny pro korepetitory a vyučující orchestrů ve třídách na 160kč.

ÚKOL MARKÉTA: připraví nové DPP

4. Celkové téma pro školu je ZDRAVÁ ŠKOLA – nyní se zabývá ošetřením hlučnosti, výměny vzduchu, výživou. Jana přišla s návrhem vyměnit běžně používané zářivky za plnospektrální zářivky, mají zdravější světlo. Posílala mejlem informace.

ÚKOL JANA: zjistí cenový rozpočet, předá Robertovi, ale je dána zelená k zahájení postupné výměny zářivek. Začne se školkou. Podle ceny se zjistí za co by se zářivky postupně nakoupili a jakým tempem by se měnily.

5. Kruh lečped: – probíhá další setkání s eurytmií na téma Rytmus v nás, je zcela naplněn

                         –  plnospektrální světla

                         – 18.4. proběhne první z cyklu Čtyř setkání v průběhu roku, program je v   procesu

Káčko: –  setkání je 19.2. od 8 hod v Hornické

Spoluvěd: – setkání 18.2. od 15 hod v Hornické

Další setkání je 5.3. na valné hromadě od 17.hod v ateliéru v Hornické.

1 komentář u „Otevřené Jednání Rady Ze Dne 13.2.2020

  • 22. 5. 2023 (23:01)
    Permalink

    a Downgraded two levels due to risk of bias, as risk for allocation concealment was unclear and risk for blinding of participants was high, as only the outcome assessor was blinded generic priligy

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.