Otevřené Jednání Rady Ze Dne 9.1.2020

Zápis Rady z  9.1.2020

Místo konání: Salónek

Přítomni: Jana Kopřivová, Lenka Vybíralová, Markéta Janáková, Michal Smejkal, Denisa Skalická, Anna Marie Steinbach, Kateřina Zavadilová

Rozpočet na projeky

Prodiskutován a posléze schválen návrh rozpočtu na projekty předložený učiteli:

 2. třída 1000,-Kč Svatojánská slavnost
 3. třída 5000,-Kč epocha stavby domu a řemesel
 6. třída 3000,.Kč Rytířská slavnost
 7. třída 4000,-Kč doprava hory
 8. třída 3000,-Kč Duhové divadlo
 10L+U 15000,-Kč Zeměměřičské praktikum
 11L+U 8000,-Kč Biologické praktikum
 12L+U 15000,-Kč Sportovní kurz
 13. třída 5000,-Kč Maturitní ples

Setkání spolků rodičů v Příbrami

Bylo diskutováno, jaké téma bychom na toto setkání měli vnést. Zvoleno bylo téma „Provázání rodičovského spolku se školou“, zejm. s ohledem na to, jaká témata společně řeší a jak spolu komunikují.

Valná hromada SWŠ

Stanoven termín valné hromady na 13.2.2020.

40 404 komentářů u „Otevřené Jednání Rady Ze Dne 9.1.2020