VALNÁ HROMADA 5.3.2020

Valná hromada členů Společnosti proběhne 5.3.2020 od 17 hodin v ateliéru školy v Hornické ulici .

Srdečně jsou vítáni všichni, kdo se zajímají o činnost Společnosti a zvažují členství ve Společnosti.

Program jednání

 1. Průpověď
 2. Kontrola usnášení schopnosti Valné hromady 
 3. Seznámení s programem Valné hromady
 4. Volba výboru valné hromady (předsedající, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skurátor)                                                                                                          hlasování
 5. Hospodaření spolku
  1. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2019 – návrh ke schválení, prezentuje Markéta Janáková                                                      hlasování                   
  2. Finanční plán na šk. rok 2019/20, – představení dlouhodobého konceptu, vize a pravidel-prezentuje Michal Smejkal
  3. Informace o poskytování jednorázových příspěvků                                                                                                          
  4. Informace o splatnosti členských příspěvků    
 6. Reflexe na novou koncepci fungování společnosti           
 7. Návrh na změny stanov (dle závěrů z bodu 5 písm. b, nebo dle bodu 6)
  1.  – přijetí nových zásad nakládání s finančními prostředky
  2. – změna popisu charakteru spolku a účelu

                                                                                                                                         hlasování

 1. Různé 

Oznámení o zániku členství u členů, kteří opakovaně neuhradili členské příspěvky

 1. Diskuse na téma: Proč chci být členem SWŠ

2 609 komentářů u „VALNÁ HROMADA 5.3.2020