Přítomni:

Markéta Janáková, Andrea Sedláčková, Jana Kopřivová, Denisa Skalická, Michal Smejkal,  Lenka Vybíralová, Marie Brůčková, Anna Marie Steinbach, Veronika Poláčková, Iveta Machutová, Kateřina Lobodášová,  Michal Zavadil, Katka Zavadilová

Místo konání: prostor družiny Louka

úvod: Léčivé je pouze

Program:

1.hospodářská část

–  informace k třídním účtům, pokladnám a následném postupu jak odevzdávat část náležející společnosti – do 10.12.2019(daňová úleva) – hospodáři budou informováni. Do třídního fondu se vybírá na žáka dva tisíce, z toho jde jeden tisíc do společnosti. Doporučujeme mít dvě osoby s přístupem k třídnímu účtu , hospodář a třídní učitel.

– střední stupeň nemá hospodáře z řad rodičů, ale třídních učitelů, vyhovuje jim to tak?

Úkoly: Andrea – zjistí u daňového poradce zda se třídní fond považuje za zdroj příjmů pro hospodáře a tudíž musí podávat  daňové přiznání

              Kruh PH- vytvoří novou soupisku, ze které bude na první pohled patrný tok

                                 peněz

                               – vytvoří čestné prohlášení či smlouvu pro hospodáře jako správce třídního účtu s vymezením činností, které lze na účtu provádět

– rozprava s paní učitelkou Ivetou Machutovou o odevzdání příspěvků 12. třídy za školní rok 18/19

-odsouhlasen návrh finančního plánu společnosti pro šk.r. 19/20

2.provozní část – chybí Kruh Zahrada – přednesena myšlenka Patronátu nad zahradou – systém štafety putující třídami. Zkusíme ji uvést v život první třídou. Na třídní schůzce konané 2.10.  se u přítomných rodičů myšlenka setkala s pozitivním ohlasem. Seznam prací koordinovat s panem školníkem.

3. Veronika Poláčková – na kolegiu se hovořilo a výstupu společnosti na slavnostní konferenci. Někteří učitelé v sobě cítí jakýsi napnulismus ve svých rolích rodiče a zároveň učitele, ale je stále snaha o propojení se s rodiči.

4. Jak si stojíme ve svých úkolech

-Máme nový koncept fungování společnosti, byl schválen na valné hromadě. Ve snaze naplnit ideu sociální trojčlennosti a vizi školy jako společensko kulturně vzdělávací prostor nejen pro děti, byla zvolena rada společnosti, uskutečňuje se slavnostní konference, byly založeny první kruhy a teď se budeme zejména starat o to, aby se dál rozvíjely a hlavně žily. Budeme spravovat svůj web, což vidíme jako obrovskou šanci jak rodičům přiblížit práci, kterou společnost vykonává a dát jim tak šanci se přidat.

-Prezentace kruhů – Kruh Společného vědomí,

                                      – Důvěry,

                                       -Terapeutický,

                                       -Provozně-hospodářský(PH),

                                       -Komunikace(Káčko),

                                       -Revize RVP

Úkoly: Všichni iniciátoři svého kruhu napsat výstižný text o svém kruhu na mejl, postupně zaplňovat web, příspěvky zasílat Michalovi Smejkalovi

-Jak uchopit slavnostní konferenci tak, aby zde všichni mohli odložit roli učitele či rodiče a vzniklo srdečné setkání lidí, které něco spojuje a propojuje.

Různé: na žádost paní Ivety Machutové bylo zrušeno její členství ve společnosti.

Zapsala: Jana Kopřivová

Příští radu povede Jana Kopřivová, body do programu zasílat Janě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *