Postoj Společnosti k problematice COVID-19

Společnost Waldorfské školy se připojuje a podporuje výzvu Asociace Waldorfských škol k současným opatřením v souvislosti s COVID-19. K nahlednutí přikládáme odkaz na otevřený dopis předsedovy vlády, ministru zdravotnicví a školství http://www.swspribram.cz/wp-content/uploads/2020/10/Dopis-MZ.pdf, který zaslala Asociace a dopis ministru školství, který zaslali učitelé naší školy https://drive.google.com/file/d/1tDrdyxXPKXNRU5D7eo3G7hL5uJBHbt1q/view?usp=sharing. Děkujeme jim za jejich iniciativu…

Rozdělování peněz ve školním roce 2020-2021

Ve školním roce 2020-2021 dochází ke změně systému rozdělování peněz z fondu společnosti. Nově bude určena částka, která se v daném školním roce vyčerpá. Předpokládaný termín zveřejnění je říjen 2020. V souladu s předmětem činnosti společnosti dle stanov mohou učitelé, zaměstnanci školy, rodiče, členové společnosti, žáci a studenti podat žádost…

Pozvánka na otevřené setkání rady společnosti 3.9.

Vážení a milí členové, vítám vás opět v novém školním roce a srdečně vás všechny zvu k společnému setkání a práci na otevřeném setkání rady společnosti, které se uskuteční opět první čtvrtek v měsíci a to 3.9. od 17.hod v budově Hornická. Dovoluji si nás tentokrát provézt tímto setkáním. V…

Jednání rady ze dne 20.8.2020

Zápis z jednání rady z 20.8.2020 Místo konání: zahrada u děvčat Křížových v Dobříši Přítomni: Smejkalovi, Skaličtí, Křížovi, Janákovi, Patrik Dvořák, Lenka Vybíralová Zahájení: vřelé, rádi jsme se sešli Program: Rekapitulace  šk.roku 19/20 a z toho vyplývající odpovědi na: 1. Je hospodaření a správa financí hlavní náplní činnosti rady a…

VALNÁ HROMADA 5.3.2020

Valná hromada členů Společnosti proběhne 5.3.2020 od 17 hodin v ateliéru školy v Hornické ulici . Srdečně jsou vítáni všichni, kdo se zajímají o činnost Společnosti a zvažují členství ve Společnosti. Program jednání Průpověď Kontrola usnášení schopnosti Valné hromady  Seznámení s programem Valné hromady Volba výboru valné hromady (předsedající, zapisovatel, ověřovatel…

Otevřené Jednání Rady Ze Dne 13.2.2020

Zápis z jednání rady z 13.2.2020 Místo konání: Salonek v Hornické Přítomni: Michal Smejkal, Markéta Janáková, Jana Kopřivová, Lenka Vybíralová, Jarmil Brynda, Robert Žák Zahájení: Léčivé je pouze, Kalendář duše Program: 1.) příprava programu valné hromady 2.) příprava na setkání rodičovských spolků při WŠ – bude se konat v březnu…