Otevřené jednání rady ze dne 7.11.2019

Zápis rady ze 7.11.2019

Přítomni: Jana Kopřivová, Andrea Sedláčková, Eva Křížová, Patrik Dvořák, Markéta Janáková, Denisa Skalická, Anna Marie Steinbach, Katka Zavadilová

Místo konání: Prostor družiny Louka

Zahájení: Léčivé je pouze

 Program: 1. Zpráva o RVP

                 2. Facebook a web SWŠ

                 3. Poupátko a jeho další fungování

                 4. Eurytmie a nákup cviček

                 5. Informace ze setkání zástupců Spolků v Ostravě

                 6. Informace z kruhů

                 7. Ostatní

ad.

3. POUPÁTKO je teď v péči  Evy Střídové, Marie Brůčkové a Petry Marková – stará se i o pokladnu, bude dodávat čtvrtletně stav pokladny. Teď ho připraví ke konci listopadu.

4. EURYTMICKÝ FOND – v minulosti plněn příspěvkem ve výši 200kč od prvňáčku a dle potřeby byly strhávány s vědomím učitelů z třídních fondů příspěvky hospodářem společnosti. Z fondu se hradilo pořízení eur. košilek, nákup eur. cviček, které se na konci roku ze tříd vybírají, perou a další školní rok jdou znovu k používání. Čili kolují školou mezi ročníky a dětmi. Každý rok se ale pořizují nějaké nové – dojdou velikosti, únava materiálu, apod.

Návrh, který půjde na slavnbostní konferenci – euryt. fond se bude plnit jak příspěvkem od prvňáků, tak příspěvkem od prváků. V případě, že prostředky nepokryjí potřebu se fond navýší stejným způsobem jak v letech minulých.

1. ZPRÁVY Z RVP? Jsou ve fázi – čekáme na ně, vše co se v tomto směru podniká dostává Eva Křížová a následně rozesílá.

5.SPOLKY – byla přednesena zpráva, šla i mejlem, dle zápisu ze setkání spolků v Ostravě

– Příbram bude pořádat jarní setkání, návrh termínu – po velikonocích, program budeme tvořit v lednu

ÚKOL: Eva odepíše paní Witmajerové

2.WEB A FACEBOOK

Patrik nás seznámil se svou vizí jak oživit facebook v podobě medailonků se zaměstnanci školy. Následovala debata, jejímž závěrem je:  Patrik seznámí učitelé se svým záměrem v rámci slavnostní konference a na návrh Jany se zkusí propojit s 11.třídou. K tomuto už poslala doplňující informace mejlem.

– chybí nám nástěnka

– na web umístit přihlášení k odběru novinek

– na web pověsit v předstihu i program rady

6.ZPRÁVY Z KRUHŮ

-vzniká nám nový kruh, zatím je to v plenkách a tématem je výživa

LEČPED – pracuje se na koncepci seminářů tak, aby během jednoho setkání byly osloveny myšlení – cítění – vůle a tématicky souzněly s časem, ve kterém budou pořádány. Měly by být uspořádány čtyři běhy ve školním roce.

ÚKOLY: Lenka zjistí pronájmy tělocvičny o sobotách

                Markéta – zjistí od Zuzky info o proplácení lektorů z interního

                Jana – představí podrobný koncept čtyř setkání, aby se mohl vytvořit finanční nástřel

                všichni – nápady na lektory

PH – uskuteční se schůzka hospodářů tříd s kruhem  26.11. od 17.hod v Hornické, byl již rozeslán mejl s programem

– byla doodevzdána částka za loňskou11.třídu

– na slavnostní konferenci bude znovu představen schválený návrh rozpočtu pro tento školní rok a částka pro celou školu na projekty je 59 000kč, ty si učitelé dle potřeb té které třídy bratrsky rozdělí a následně bude muset jejich volba být schválena radou

SPOLUVĚDÍM – tématem je vývoj vědomí člověka v kulturních epochách lidstva

KÁČKO  – zpravodajem pro školku je Kateřina Zavadilová

Body do programu na příští setkání, které se uskuteční 4.12. posílejte Janě Kopřivové.

23 580 komentářů u „Otevřené jednání rady ze dne 7.11.2019