Otevřené Jednání Rady Ze Dne 12.12.2019

Zápis Rady z  12.12.2019

Místo konání: Družina – oddělení Louka

Přítomni: Patrik Dvořák, Jana Kopřivová,Lenka Vybíralová, Andrea Sedláčková, Markéta Janáková, Radka Balíková, Edita Kleinhamplová, Romana Kramářová, Jitka Stefanidesová

Program

1. Návštěva zástupců třídních učitelů střední školy

2. Novinky z hospodářského kruhu a zamyšlení na téma „kam kráčí naše škola a SWŠ a co financovat ze SWŠ ? „

3. Dotazník pro rodiče ohledně představ fungování a financování SWŠ?

4. Interní setkání 27.- 30.3. 2020 a  setkání zástupců Spolků vPříbrami

5.  Informace z kruhů

6.  Informace z kolegia WŠ PB

7. Jarmarky- finanční rozvaha

   8. Otázka účasti studentů ve Společnosti  a otázka znovuoživení „Studentského parlamentu“

ad.1 Zástupci ze středního stupně představili myšlenku částečného osamostatnění středního stupně se ve nakládání s příspěvky do SWŠ. Následovaly výměny názoru, vysvětlování a vyjasňování si toho, co vše to s sebou přináší na bázi nejen právní atd…

Závěr:

 1. Peníze ze společné kasy SWŠ  v tomto šk.roce budou rozděleny dle schváleného finančního plánu,

2. Provozní tok pro školu – to je nyní vlastně aktuální potřeba středního stupně, rádi by učitelé investovali do zpříjemnění prostředí středního stupně – zatím dohoda mezi členy rady, že se na valné hromadě odsouhlasí jednorázová pomoc za tímto účelem. Myšlenka bude představena na slavnostní konferenci 19.12.2019. Rada v tomto kroku vidí i to, jak rodičům a i učitelům dát reálně zažít co je to, to, odosobnění se od tisícikoruny, kterou zasílám do SWŠ, aby mohla být použita tam, kde časoprostor ukáže, že je to důležité, nutné, vhodné atd….

2., 3. Částečně zpracováno v bodě 1.

Téma jak budou financována hodiny korepetice od ledna? Čekáme na vyjádření školy (někdy během ledna – února), neboť se může stát, že to škola pokryje z vlastních zdrojů.

Opět připomenutí jak získat příspěvek ze soc.fondu.

Co vlastně financovat ze společné kasy SWŠ? Dotazník pro rodiče i žáky druhého a středního stupně, aby mohli vnést své postřehy, nápady, představy.

Úkol: Andrea a Markéta během ledna připraví dotazník a spustí akci

4. Ze školy je nabídka spojit interní setkání učitelů v Příbrami se setkáním spolků a některé přednášky absolvovat společně.

Úkol: Andrea napíše dopis do spolků jestli mají o takovouto podobu zájem a ať každý spolek navrhne jakými tématy bychom se měli nyní aktuálně nejvíce zabývat.

5.  Probíhá zdárně muzikoterapie s Josefem Krčkem a jeho hosty.

Kruh Spoluvědím se schází a pracuje na daném tématu.

Káčko plánuje setkání v lednu a zahrnout na web i petice, které budou doporučeny některým z funkčních kruhů se souhlasem rady. Ten může proběhnout i přes mail. Na stránky přidat i pobočný spolek Tábor a Liduška.

7.Diskuze, co s příspěvky za jarmark od středního stupně, aby nastavené pravidlo půl do SWŠ nebylo pro studenty demotivující. Nahlíženo na to tak proto, že v minulosti se jarmarku účastnily pouze obory a výdělek byl minimální, a proto se ponechával zcela ve třídách. Teď se připojuje i Lyceum – studenti, kteří pokračují ze základky drží tradici, vidí v tom i možnost se setkat atd…,to je možná důležitější aspekt než trvat na půlení výdělku.

Vnesen i návrh nově se zamyslet nad přerozdělením výdělku mezi SWŠ a třídami – zatím nejednotnost.

Připomenuta i vize, že jednou by se mohlo zadařit zrušit honbu za vyděláváním v jednotlivých třídách, ale spojit se s jinými třídami v tom ,co je nám blízké a vytvořit prostory pro společné dílny, kulturu a nehledět na to, kolik jednotlivá třída vydělá. Společný výtěžek finanční pak rozdělit anebo si dát předem konkrétní cíl na co, pro koho se letos z jarmarku peníze použijí. Toť hudba budoucnosti.

8. Zavzpomínalo se, že to kdysi bylo.

9. Různé – vznesen dotaz od rodičů. Jak je to s pronájmem tělocvičny pro akce určené pro děti z Waldorfu? Kde je priorita, spíše komu je určena priorita v bukování si termínu a kdy v předstihu přijít?

Další termín rady upřesníme, neboť podán i návrh na jiný den. Body na lednovou radu posílejte Markétě Janákové na lukaluka@atlas.cz

33 191 komentářů u „Otevřené Jednání Rady Ze Dne 12.12.2019